ITRUM Community

Bảng Xếp Hạng Trong ITRUM Community

Hạng Tên Bài Viết Thích Được Thích Bình Luận Được Bình Luận Điểm
#1 Duy Nguyễn 31 54 392 2 85 775.00
#2 Diễn Đàn Itrum.net 8 17 70 36 11 221.00
#3 Nguyễn Phương Tân 9 22 77 3 13 176.00
#4 Trịnh Văn Tuấn 3 5 35 6 4 75.00
#5 Nguyễn Văn Mạnh 6 3 29 1 3 70.00
#6 Nguyễn Hưng 2 0 30 2 10 64.00
#7 Phan Ngọc Hoàng Anh 0 44 0 4 0 52.00
#8 Nguyễn Minh Thành 4 0 13 0 5 43.00
#9 Chu Ngọc Thiện 1 4 22 2 2 39.00
#10 Tuấn Nguyễn 1 1 9 2 6 31.00
#11 Phúc Leo 0 28 0 0 0 28.00
#12 Trần Kiên 1 11 2 0 2 22.00
#13 Nghĩa Nguyễn 0 12 0 5 0 22.00
#14 Duy Nguyễn 0 20 0 0 0 20.00
#15 Chử Văn Linh 0 12 0 3 0 18.00
#16 Tuấn Nguyễn 0 8 0 4 0 16.00
#17 Thảo Hiền Nguyễn 0 15 0 0 0 15.00
#18 Phạm Thành 0 11 0 1 0 13.00
#19 Ẩn Danh Trần 0 8 0 2 0 12.00
#20 Phạm Đức Long 0 8 0 2 0 12.00
#21 Luu Minh Hoang 1 1 4 0 1 12.00
#22 Nguyen Cong Thanh 0 9 0 1 0 11.00
#23 Minh Khuất 0 11 0 0 0 11.00
#24 Lê Hữu Trung 0 6 0 2 0 10.00
#25 Soái Ca Sang 0 6 0 2 0 10.00
#26 Nguyễn Thành An 0 8 0 1 0 10.00
#27 Hứa Vạn Triệu 1 1 1 0 1 9.00
#28 Sống Cho Ngày Mai 0 7 0 1 0 9.00
#29 Vũ Huy Hà 0 8 0 0 0 8.00
#30 Nhật Nam 0 8 0 0 0 8.00
#31 Hà Nguyễn Gia Huy 0 8 0 0 0 8.00
#32 Trần Vũ Lâm 0 6 0 1 0 8.00
#33 Huỳnh Minh Bảo 0 8 0 0 0 8.00
#34 Hoàng Phúc Hậu 0 4 0 2 0 8.00
#35 Đoàn Minh Quang 0 7 0 0 0 7.00
#36 Thảo Nguyên 0 5 0 1 0 7.00
#37 Phạm Châu Kỳ 0 7 0 0 0 7.00
#38 Hạnh Mốc 0 7 0 0 0 7.00
#39 Thang Tran 0 7 0 0 0 7.00
#40 Thomas Vũ Xuân Tân 0 7 0 0 0 7.00
#41 Anh Hoàng Võ 0 2 0 2 0 6.00
#42 Thông Hữu Nguyễn 0 2 0 2 0 6.00
#43 Đỗ Huy Nhân 0 2 0 2 0 6.00
#44 Đãbảođặttênngắnthôi Màsao Nócứ Dàinhưthếnày 0 4 0 1 0 6.00
#45 Nguyễn Công 0 2 0 2 0 6.00
#46 Nguyễn Văn Long 0 2 0 2 0 6.00
#47 Việt Nguyễn Văn 0 6 0 0 0 6.00
#48 Anh Linh 0 3 0 1 0 5.00
#49 Hai Gạo 0 5 0 0 0 5.00
#50 Hồng Ngọc 0 3 0 1 0 5.00